پایگاه دانش ایمبر | شخصی سازی

شخصی سازی

ابزارک ایمبر را نسبت به سایت خود شخصی سازی کنید و زمان‌های کاری‌ خود را تعریف کنید.

چگونه ابزارک گفتگو را شخصی‌سازی کنم؟

شما می‌تونید ابزارک گفتگوی ایمبر را شخصی سازی کنید تا با نام وهویت تجاری شما سازگار شود.

چگونه اطلاعات بازدیدکنندگان سایت را دریافت کنم؟

اطلاعاتی مثل شماره تماس، ایمیل و نام کاربران را دریافت کنید.

چگونه کاربران، شبکه‌های اجتماعی من را در ابزارک ببینند؟

شبکه‌های اجتماعی خود رو در ایمبر ثبت کنید تا کاربران آنها را در ابزارک گفتگو مشاهده کنند و با شما در شبکه‌های اجتماعی نیز ارتباط برقرار کنند.

چگونه زمان‌های کاری خود را تعریف کنم؟

شما می‌توانید زمان‌های کاری خود را تعریف کنید و تنظیمات دلخواه در زمان‌های کاری و غیرکاری انجام دهید.

چگونه "قدرت گرفته از imber" را از ابزارک گفتگو حذف کنم؟

حذف برند ایمبر از ابزارک گفتگو، باعث می‌شود تا ابزارک بخشی از سایت شما دیده شود و همچنین با برند شما سازگارتر شود.

پاسخ خود را دریافت نکردید؟

همکاران ما پاسخگوی شما هستند