تاریخچه مکالمات کاربر در ایمبر، در سمت چپ مکالمه در بخش "مکالمات" قابل مشاهده است.👇

ولی اگر شما مکالمات رو مشاهده نمی‌کنید این می‌تواند به دلایل زیر باشد:
  • شما دسترسی مدیر ندارید و کاربر قبلا با اپراتورهای دیگری مکالمه داشته است

در این صورت اگر کاربر پیام بدهد شما فقط سابقه چت‌هایی که کاربر با شما داشته است را می‌توانید مشاهده کنید و مکالمات همکاران را نمی‌بینید.

  • کاربر با سیستم یا مرورگر دیگری پیام داده است یا کش مرورگر خود را پاک کرده است

به عنوان مثال اگر کاربر بار اول با PC و بار دوم با موبایل پیام دهد دو پروفایل جداگانه برای کاربر باز می‌شود که سوابق در این پروفایل‌ها قرار خواهد گرفت.

یا اگر کاربر کش مرورگر خود را پاک کند و دوباره پیام دهد، در این حالت نیز پروفایل جدید برایش باز می‌شود.

راه‌حل: شما می‌توانید از  کلید احراز هویت ایمبر استفاده کنید تا در صورتی که کاربر توسط سیستم یا مرورگرهای دیگری در سایت شما لاگین کرد، اطلاعاتش به ایمبر ارسال شده و همه سوابق او برای شما نشان داده شود.