برای اینکه کاربر بتواند با کلیک روی عناوین بخش "لیست محتوا" به بخش مورد نظرش هدایت شود، شما می‌توانید برای سرصفحه‌های داخل مقاله Anchor اضافه کنید:

برای ایجاد Heading یا سرصفحه خود، در داخل مقاله روی علامت "بعلاوه" کلیک کنید و H را انتخاب کنید
بعد از نوشتن Heading می‌توانید  در سمت راست روی علامت پنجره بزنید و در بخش Anchor یک کلمه یا کلماتی بنویسید.
Anchor باید انگلیسی و همچنین کلمه یا کلماتی unique باشد (بقیه سرصفحه‌ها این Anchor را نداشته باشند) :👇
whatisknowledgebase

👇