ورود به این بخش

  • وارد اپ تحت وب ایمبر شوید
  • در منوی سمت راست، روی گزینه آمار کلیک کنید
  • وارد بخش مکالمات شوید

مکالمات

در این بخش می‌توانید آمار کل مکالمات بین اپراتورها و کاربران را مشاهده کنید.

شما می‌توانید با انتخاب بازه زمانی مشخص در هر بخش (مانند بخش "تعداد مکالمات") تعداد مکالمات انجام شده در آن بازه و همچنین درصد پیشرفت یا کاهش مکالمات را مشاهده کنید:
  • به عنوان مثال در تصویر زیر، در بازه زمانی "سه ماه گذشته" (به فرض از تیر تا شهریور)، تعداد مکالمات ٪۶ نسبت به سه ماه قبلی (از فروردین تا خرداد) افزایش یافته است
در بالا سمت چپ می‌توانید با کلیک بر روی گزینه خروجی، از آمار این بخش خروجی دریافت کنید.
ه
ه
با بردن ماوس روی درصد تفاوت می‌توانید تعداد مکالمات بازه زمانی قبلی را مشاهده کنید:

نقشه حرارتی

در این قسمت شما می‌توانید مقدار مکالمات انجام شده در روزهای هفته‌ را به صورت هیت‌مپ مشاهده کنید.

هرچقدر رنگ آبی پررنگ‌تر باشد، نشان‌دهنده مکالمه بیشتر در آن ساعت است.

  • به عنوان مثال: در تصویر زیر تعداد مکالمات در روزهای چهارشنبه ساعت ۸ صبح به اوج خود رسیده و بیشتر از سایر زمان‌ها است و در ساعت ۱۷ چهارشنبه‌ها، به کمترین میزان خود رسیده است:
همچنین شما می‌توانید با انتخاب بازه زمانی از قسمت بالا سمت چپ، آمار مدت زمان مشخص شده را مشاهده کنید.
نکته: ذخیره داده هیت مپ بسیار سنگین است و بار بزرگی ایجاد می‌کند. بنابراین ما ذخیره این اطلاعات را برای همه سایت‌ها، به سه ماه محدود کردیم.

پیام‌ها

در این بخش می‌توانید آمار کل پیام‌های رد و بدل شده بین اپراتورها و کاربران را مشاهده کنید.

  شما می‌توانید با انتخاب بازه زمانی مشخص در هر بخش (مانند بخش "تعداد کل پیام‌های متنی") تعداد این پیام‌ها و همچنین درصد پیشرفت یا کاهش آن‌ها را در این بازه مشاهده کنید:  
  • به عنوان مثال در تصویر زیر، در بازه زمانی "سه‌ماه گذشته" ، تعداد پیام‌های متنی ٪۴۳ نسبت به سه‌ماه قبل آن، افزایش یافته است
با بردن ماوس روی درصد تفاوت می‌توانید تعداد پیام‌های بازه زمانی قبلی را مشاهده کنید
همچنین شما می‌توانید در کنار بخش بازه زمانی، از داده این بخش خروجی دریافت کنید