شما میتونید برای استفاده از ایمبر در سایت‌های مختلف از دو روش استفاده کنید:

روش اول (فضای کار یکسان)

شما می‌توانید در سایت‌های مختلف از کد اسکریپت یک فضای کار استفاده کنید که در این صورت ابزارک چت در همه سایت‌ها فعال خواهد شد.

در این روش تمام تنظیمات و همچنین شخصی‌سازی ابزارک در یک فضای کار و به صورت یکسان مدیریت می‌شوند و تمام مکالمات سایت‌ها هم در همان فضای کار دریافت شده و قابل پاسخگویی هستند.

روش دوم (فضاهای کاری مختلف)

در این روش شما می‌توانید برای هر وب‌سایت خود فضای کار جدید ایجاد کنید و بعد از اضافه کردن وب‌سایت، کد اسکریپت آن فضای کار را استفاده کنید.

در این روش تمام تنظیمات، شخصی‌سازی ابزارک و مکالمات، به صورت جداگانه و در فضاهای کاری متفاوت مدیریت می‌شوند.

برای ایجاد فضای کار لطفا روی این لینک کلیک کنید.