• ارسال فرم دریافت اطلاعات در پیام هوشمند 𝌡
  • ایجاد دسترسی ناظر (دسترسی به قسمت همه مکالمات - آمار و ...) 🦹‍♂️
  • حل مشکل بستن مکالمات (مکالمات انتقالی) 🔒
  • اضافه شدن ایکن ورودی یا خروجی به لیست مکالمات (Outbound, Inbound)
  • ارسال نوتیفیکیشن در زمان انتقال به اپراتور گیرنده 
  • حذف دسترسی پاسخگو برای ایجاد پیام آماده
  • حل برخی از مشکلات گزارش شده ابزارک👂
  • حل برخی از مشکلات گزارش شده 👂