• تغییر کلی ساختار پیام‌های آماده 💬
  • اضافه شدن امکان مشاهده پیام‌های اماده همه اپراتور‌ها
  • بهبود تجربه‌ کاربری جستجو در بین پیام‌های آماده 
  • حل مشکل اعلانات در مرورگر سافاری 🖥
  • حل برخی از باگ‌های گزارش شده 👂