• اضافه شدن صفحه خوشامد گویی (هر روز والپیپر جدید) 🌠
  • اضافه شدن لیست آخرین تغییرات  𝌡
  • امکان خروجی گرفتن از آمار نظرسنجی و اپراتورها ⚡️
  • حل برخی از باگ‌های گزارش شده 👂

در ضمن سال نو مبارک 🥳🐄