ابتدا می‌توانید از صفحه اپلیکیشن‌ها، اپ مک را دانلود کنید

  • بعد از دانلود اپ، این صفحه ظاهر می‌شود و شما باید ایمبر را بکشید و در پوشه Applications قرار دهید
  • سپس اپلیکیشن را باز کنید که در این صورت خطای زیر ظاهر می‌شود
  • برای رفع این خطا، این مراحل را باید طی کنید:
  1. در قسمت Setting به Security & Privacy وارد شوید
  2. در تب General قسمت Allow apps downloaded from گزینه open Anyway رو برای اپ ایمبر بزنید
  • سپس دکمه “open” را بزنید
  • سپس می‌توانید در مرحله بعدی دسترسی میکروفون برای ارسال صدا را فعال کنید

 

اپلیکیشن مک با موفقیت نصب شد، می‌توانید یک ارتباط سریع و عالی را با کاربران خود داشته باشید.