در ایمبر حجم فایل‌های ارسالی در ابزارک و در اپلیکیشن تحت وب به پکیج خریداری شده بستگی دارد. به این صورت که:

در پکیج رایگان: 

آپلود هر فایل تا ۱ مگابایت

در پکیج پایه: 

آپلود هر فایل تا ۵ مگابایت

در پکیج حرفه‌ای:

آپلود هر فایل تا ۱۰ مگابایت

در پکیج ویژه:

آپلود هر فایل تا ۳۰ مگابایت

 

همچنین فرمت‌هایی که در ایمبر پشتیبانی می‌شوند به شکل زیر است:

فرمت‌ تصاویر:

  "ai",  "bmp",  "gif",  "ico",  "jpeg",  "jpg",  "png",  "ps",  "psd",  "svg",  "tif",  "tiff",

فرمت ویدئو‌ها:

  "3g2",  "3gp",  "avi",  "flv",  "h264",  "m4v",  "mkv",  "mov",  "mp4",  "mpg",  "mpeg",  "rm",  "swf",  "wmv",

فایل‌های صوتی:

  "aif",  "cda",  "mid",  "midi",  "mpa",  "ogg",  "wav",  "wma",  "wpl",

فایل‌های فشرده شده:

  "7z",  "arj",  "deb",  "pkg",  "rar",  "rpm",  "tar.gz",  "zip",

فایل‌های data و database:

  "csv",  "log",  "mdb",  "sql",  "tar",  "xml",

فایل‌های ایمیل:

  "eml",  "vcf",

فونت‌ها:

  "fnt",  "fon",  "otf",  "ttf",  "woff",

فایل‌های Presentation:

  "key",  "odp",  "pps",  "ppt",  "pptx",

فایل‌های Spreadsheet:

  "ods",  "xls",  "xlsm",  "xlsx",

فایل‌های System related:

 "ico",

فرمت پردازشگر‌های متن و فایل‌های متنی:

  "doc",  "docx",  "odt",  "pdf",  "rtf",  "tex",  "txt",  "wpd",