اگر وب‌سایت شما https نباشد و گواهینامه ssl نداشته باشد، مرورگر اجازه ضبط و ارسال صدا نمی‌دهد.

برای مشاهده این مشکل 

  • می‌توانید کنار url وب‌سایت، روی Not Secure کلیک کنید و Site settings را بزنید
  • در این قسمت می‌توانید ببینید که دسترسی Microphone و برخی دسترسی‌های دیگر غیرفعال است