یکی از چالش‌های مهم برای مدیران، ارزیابی عملکرد اپراتورها است. به کمک نظرسنجی پس از پایان هر مکالمه، نقاط ضعف‌ خود را در ارتباط با کاربر بشناسید و تعامل خود را با آنها بهبود دهید. درواقع بهترین راه حل برای ارزیابی کارکنان در بخش خدمات مشتری، نظرسنجی از مشتریان است.

طرز انجام نظرسنجی در ایمبر:

در ایمبر زمانی که یک اپراتور دکمه بستن مکالمه را می‌زند، کاربر می‌تواند به مکالمه امتیاز دهد و نظر خود را در مورد آن بنویسد.

قدرت بزرگ نظرسنجی در ساده بودن آن است. این آسان‌ترین راه برای اتمام تعامل با یک مشتری است و میزان خوشنودی او از این تعامل را نشان می‌دهد. و اگر بنا به دلایلی تجربه برای مشتری رضایت بخش نبود، به راحتی می‌توانید این موضوع را تشخیص دهید و برای اصلاح آن اقداماتی انجام دهید.

وجود یک نظرسنجی در آخر مکالمه نشان می‌دهد که شما به کاربران خود ارزش قائل هستید و به نظرات و پیشنهادهای آن‌ها اهمیت می‌دهید. همچنین در ایمبر کاربر می‌تواند هر بار مکالمات متعدد و جدید با اپراتورهای مختلف داشته باشد؛ به همین دلیل شما می‌توانید میزان رضایت مشتری را در بازه‌های مختلف زمانی بررسی کنید و همچنین ببینید که تغییرات شما تا چه حد کارساز بوده است.