پیام هوشمند:

پیام هوشمند به شما کمک می‌کند تا در هرلحظه و در صفحات مختلف سایت خود کنار مشتریان خود باشید و با ارسال پیام‌های اتوماتیک، به آن‌ها اطلاع رسانی کنید، پیشنهادهای مختلف ارایه دهید و آنهارا آموزش دهید.

برای ایجاد پیام هوشمند، این لینک را مطالعه کنید.

جلب توجه: 

جلب توجه یکی دیگر از قلاب‌های ایمبر است و همانطور که از اسم این ویژگی مشخص است برای جلب توجه مشتریان ایجاد شده است. شما با استفاده از این ویژگی می‌تونید در صفحات مختلف توجه مشتریان خود را به ابزارک جذب کنید و شروع به مکالمه با آن‌ها بکنید.

برای ایجاد جلب توجه، این لینک را مطالعه کنید.