درواقع الگوریتم استفاده شده در ایمبر متفاوت از الگوریتمی است که در Google Analytics استفاده شده است. زمانی که ابزارک ایمبر در سایت شما نصب باشد، ایمبر دقیقا تعداد افرادی که در لحظه در سایت شما آنلاین هستند را نشان می‌دهد. این بدین معناست که حتی اگر کاربران در سایت شما فعال نباشند، یا سایت شما را در پس زمینه یا تب دیگری اجرا کنند، آنها همچنان در لیست کاربران آنلاین دیده خواهند شد.

برعکس، آمارهای Google Analytics فقط شامل بازدیدکننده‌هایی می‌شود که در 5 دقیقه اخیر، رویدادی در سایت انجام داده‌ یا از صفحه‌ای بازدید کرده‌اند. به همین دلیل ممکن است داده‌های پنل ایمبر با Google Analytics متفاوت باشد.

اگر تعداد بازدیدکنندگان در Google Analytics بیشتر از پنل ایمبر نشان داده شود، حتما دقت کنید که در حال بررسی بخش real-time reports هستید نه summary. همچنین بررسی کنید که آیا ابزارک ایمبر در همه‌ی صفحات سایت نصب شده است (اگر ابزارک تنها در یک صفحه نصب شده باشد، ایمبر فقط داده‌های آن صفحه را نشان خواهد داد).