برای ورود لطفا مسیر زیر را دنبال کنید.

  • وارد اپلیکیشن تحت وب شوید.
  • در منوی سمت راست روی  گزینه “تنظیمات” کلیک کنید.
  • به قسمت هم‌تیمی‌ها وارد شوید.
  • برای ویرایش اطلاعات اپراتور، علامت مداد را در سمت چپ بزنید.
  • در این قسمت می‌توانید ابتدا ایمیل اپراتور و دسترسی او به فضاهای کاری را تغییر دهید.
  • در بخش بعدی می‌توانید دسترسی‌اش را مدیر یا اپراتور یا پاسخگو کنید.

نکات: 

  • مدیر می‌تواند به تمام تنظیمات و مکالمات دسترسی داشته باشد.
  • ناظر به تمام مکالمات دسترسی و نظارت داد ولی به بخش‌هایی مانند پایگاه دانش دسترسی ندارد.
  • اپراتور نمی‌تواند به تمام مکالمات و تنظیمات مختلف دسترسی داشته باشید ولی می‌توانید به کاربران آنلاین و قسمت پایگاه دانش دسترسی داشته باشد.
  • پاسخگو فقط به مکالمات خود و در حال انتظار دسترسی دارد و می‌تواند پروفایل و اطلاعات خود را تغییر دهد.

با زدن دکمه “ثبت تغییرات” اطلاعات وارد شده را ثبت کنید.