شما می‌توانید زمان‌های کاری خود را تعریف کنید و تنظیمات دلخواه در زمان‌های کاری و غیرکاری انجام دهید.

مثلا می‌توانید تعریف کنید که ابزارک فقط در زمان‌های کاری نشان داده شود و یا در زمان‌های غیرکاری یک پیام آفلاین به کاربر ارسال شود (مثل: زمان کاری شرکت به پایان رسیده است).

برای ورود به این بخش

وارد اپلیکیشن تحت وب شوید.

  • در منوی سمت راست روی گزینه “تنظیمات” کلیک کنید.
  • وارد بخش زمان‌های کاری شوید.
  • روزهای کاری و ساعت آن را مشخص کنید.

با زدن تیک سبز این تغییرات را ثبت کنید.

نکته: می‌توانید در یک روز کاری چندین ساعت کاری مختلف تعریف کنید(مثلا: از ساعت 9 تا 15 و از 16 تا 20)

 

زمان‌های غیرکاری

وارد اپلیکیشن تحت وب شوید.

  • در منوی سمت راست روی تنظیمات کلیک کنید.
  • روی زمان‌های کاری کلیک کنید.
  • وارد بخش زمان‌های غیرکاری شوید.
  • غیرفعال کردن ابزارک

با فعال کردن این گزینه، کاربران ابزارک را در سایت نخواهند دید و نمی‌توانند به شما پیام بفرستند.

  • غیرفعال کردن پیام هوشمند

با فعال کردن این گزینه، پیام‌هوشمند در زمان‌های غیرکاری ارسال نخواهد شد.

  • ارسال فرم

با فعال بودن این بخش، فرم درخواست اطلاعات در زمان‌های غیرکاری هم به کاربر ارسال خواهد شد.

 

  • متن برای زمان‌های غیرکاری

این متن در زمان‌های غیرکاری برای کاربران قابل مشاهده خواهد بود. می‌توانید متنی بنویسید که کاربران را از آفلاین بودن شما آگاه کند.