برای انتقال مکالمه به همکاران خود

  • می‌توانید بالای مکالمه مورد نظر کنار دکمه“پایان مکالمه” روی سه نقطه کلیک کنید.
  • انتقال مکالمه را بزنید.
  • بعد با انتخاب اپراتور مورد نظر مکالمه به او منتقل می‌شود.
     

نکته: 

مکالمات اتمام یافته و“در انتظار پاسخ” قابل انتقال نیستند.