برای ورود به این بخش

  • دسته بندی اول مکالمات “در انتظار پاسخ” است.

شما و همکارانتان می‌توانید با وارد شدن به مکالمات این بخش با ارسال اولین پیام، مکالمه را به خود اختصاص دهید که در این صورت مکالمه به بخش مکالمات من منتقل می‌شود.

مکالمات من

مکالمات هر اپراتور به صورت جداگانه در این قسمت قرار می‌گیرد و اپراتورهای دیگر نمی‌توانند به آنها دسترسی داشته باشند.

 

همه‌ی مکالمات

همچنین اگر شما مدیر باشید یا به عنوان اپراتور، دسترسی مدیر داشته باشید، می‌توانید به بخش همه‌ی مکالمات هم وارد شوید. در این بخش تمام مکالمات باز و بسته‌ی شما و همکارانتان وجود دارند و می‌توانید آن‌ها را مشاهده و در صورت نیاز به کاربر پیام بفرستید.

نکته: برای تغییر دسترسی اپراتور، می‌توانید در منوی سمت راست، روی لوگوی سایت کلیک کنید و گزینه تنظیمات را انتخاب کنید و وارد بخش هم تیمی‌ها شوید. برای اطلاعات بیشتر این لینک را مطالعه کنید.

 

پایان مکالمه

هنگام اتمام مکالمه شما با کاربر (مکالمه حل شده)، می‌توانید با زدن این دکمه مکالمه را ببندید. در این صورت مکالمه از لیست مکالمات شما حذف می‌شود.

نکته: این دکمه در مکالمات پایان یافته و در انتظار پاسخ فعال نیست.

همچنین شما می‌توانید با زدن دکمه “بستن همه مکالمات” تمام مکالمات خود و یا “در انتظار” را ببندید.