برای ورود به قسمت مخاطب‌ها:

 

مخاطبین در ایمبر به دو بخش تقسیم می‌شوند:

1 - مشتریان

مشتری کسی است که سرویس شمارا خریداری می‌کند. شما توسط APIای که ایمبر ارایه می‌دهد می‌توانید مشتریان خود را در این قسمت ثبت کنید.

۲ - مشتریان بالقوه

همانطور که از اسمشان مشخص است، این کاربران پتانسیل تبدیل شدن به مشتری را دارند. پس هر کاربری که شما از آن اطلاعاتی مثل نام، ایمیل، شماره تماس و… داشته باشید در این قسمت قرار می‌گیرند.

 

نکته: دسته بندی در ایمبر به صورت خودکار انجام می‌شود؛ به این معنی که سیستم خودش بر اساس شرط‌های ذکر شده در بالا، کاربران را به بخش‌های مرتبط انتقال می‌دهد.