پایگاه دانش ایمبر - صفحه اصلی

مخاطبین

در این بخش می‌توانید تمام مخاطب‌های خود از بازدیدکننده تا مشتری‌ را مشاهده نمایید، آن‌ها را دسته بندی کنید و به اطلاعات و مکالماتشان دسترسی داشته باشید.

پایگاه دانش

در ایمبر شما می‌توانید پایگاه دانش سایت خود را ایجاد کنید تا کاربران هنگام استفاده از سایت از این بخش کمک بگیرند.

پاسخ خود را دریافت نکردید؟

همکاران ما پاسخگوی شما هستند